کودک – طفل روزنامه مطبوعات تیتر امروز روزنامه ها

کودک – طفل: روزنامه مطبوعات تیتر امروز روزنامه ها

گت بلاگز اخبار پزشکی واکنش مدیرکل دامپزشکی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران به خبر ابتلای ۳ تهرانی به «تب کریمه»

تسنیم نوشت: سید اصغر برائی نژاد، مدیرکل دامپزشکی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران تا به امروز گزارشی راجع به ابتلای مردم

واکنش مدیرکل دامپزشکی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران به خبر ابتلای ۳ تهرانی به «تب کریمه»

واکنش مدیرکل دامپزشکی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران به خبر ابتلای ۳ تهرانی به «تب کریمه»

عبارات مهم : ایران

تسنیم نوشت: سید اصغر برائی نژاد، مدیرکل دامپزشکی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران تا به امروز گزارشی راجع به ابتلای مردم به بیماری ویروسی تب خون ریزی دهنده کریمه کنگو نداشته ایم.

واکنش مدیرکل دامپزشکی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران به خبر ابتلای ۳ تهرانی به «تب کریمه»

پیش از این خبرهای غیر رسمی راجع به ابتلای 3 نفر به بیماری تب کریمه کنگو در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران انتشار یافته بود.

واژه های کلیدی: ایران | بیماری | دامپزشکی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs